Tjänster

Våra redovisningskonsulter är högkvalificerade med bred kunskap om redovisning och svensk skattelagstiftning. Vi arbetar enbart med nya och effektiva bokföringsprogram.

Löpande bokföring

Vi tillhandahåller tjänster inom löpande redovisning. Vi har en möjlighet att ta emot era verifikationer i pappersformat eller digitalt. 

Årsredovisning

Vi tillhandahåller en komplett upprättad årsredovisning efter erhållen SIE-fil eller erhållet bokföringsunderlag.

Rådgivining

Vi tillhandahåller tjänster inom rådgivning. Vår rådgivning utförs inom både redovisning och skatt. Vi ser till att du tar rätt beslut vid rätt tillfälle. 

Deklarationer

Vi upprättar komplett ifyllda inkomstdeklarationer, K10 blanketter, arbetsgivardeklarationer och mervärdesskattedeklarationer. 

Löner

Vi tar hand om hela er löneprocess utan att ni behöver göra något. Vi upprättar bland annat lönespecifikationer och beräknar skatter samt semesterlöneskulder. 

Budget

Vi upprättar en budget för er verksamhet. Budgeten baseras på historisk data och framtida möjligheter för er bransch.  

Vill du veta mer? kontakta oss

Vi finns till förfogande via telefon, mejl eller via våra sociala nätverk.